Chấp nhận

4 năm trôi qua kể từ khi tôi về lại Việt Nam và chính thức bước vào đời, và điều mà tôi học được nhiều nhất, 1 từ rất già và cam chịu – chấp nhận.

Advertisements
Read Article →

RÚT VISA RA VÀ ĐI… THÁI LAN VÀ CAMPUCHIA

Huyền Chíp xách balo lên và đi, nhưng tôi thì không được “hào hùng” như vậy. Tôi phải rút thẻ ra, lên kế hoạch đến từng phút sao cho tận dụng được tối đa thời gian nghỉ phép. Hạn hẹp cả về thời gian và tài chính, nhưng chính những khó khăn, vật lộn trong quá trình chuẩn bị và đi khiến tôi học được nhiều điều, về những vùng đất mới, và quan trọng nhất là về cuộc sống của chính mình.

Read Article →

Will you love me when I’m no longer young and beautiful ?

Rush into those night long parties, let that opportunity go, scoff when a good boy ask you out. Enjoy the attention you get but understand where it comes from and remember it won’t last. Nothing will. Think about the bittersweetness in your older sister’s voice when she told you to make the best out of your 23. What will you have when that vibrant energy and smooth skin leave you? What will you get when the days have gone by? Are you still the same reckless, stupid, feeble creature?

Read Article →

Don’t date a girl who travels

Every time I returned from my vacation, I felt a little better. Every time, I realized I wasn’t ready to share my freedom, my independence, my selfishness. I am still the girl who travels solo, who makes plans by herself, who sweeps everyone else out of her path if they cannot follow. I thrive alone. I live in the world of aloneness. As much as I want to meet someone who I could set aside my selfishness, to change everything, including and especially myself, a part of me doesn’t want that change. A part of me wants to remain forever free and no string attached.

Read Article →