2016 rewind

Funny how going into 2016, I should have felt like the happiest person, and yet I cried myself to sleep on New Year’s Eve.
That might be enough of an omen for a horrible, terrible, horrendous 2016.

Advertisements
Read Article →

Not all those who wander are lost

Follow your passion and everything will be alright. There will be times when you don’t even have the energy to follow your passion, when even your passion seems tiring and meaningless. But try giving yourself a dose of your addiction, again, and you’ll realize, no, you’ll be reminded, what you truly cannot live without.

Read Article →

RÚT VISA RA VÀ ĐI… THÁI LAN VÀ CAMPUCHIA

Huyền Chíp xách balo lên và đi, nhưng tôi thì không được “hào hùng” như vậy. Tôi phải rút thẻ ra, lên kế hoạch đến từng phút sao cho tận dụng được tối đa thời gian nghỉ phép. Hạn hẹp cả về thời gian và tài chính, nhưng chính những khó khăn, vật lộn trong quá trình chuẩn bị và đi khiến tôi học được nhiều điều, về những vùng đất mới, và quan trọng nhất là về cuộc sống của chính mình.

Read Article →