RÚT VISA RA VÀ ĐI… THÁI LAN VÀ CAMPUCHIA

Huyền Chíp xách balo lên và đi, nhưng tôi thì không được “hào hùng” như vậy. Tôi phải rút thẻ ra, lên kế hoạch đến từng phút sao cho tận dụng được tối đa thời gian nghỉ phép. Hạn hẹp cả về thời gian và tài chính, nhưng chính những khó khăn, vật lộn trong quá trình chuẩn bị và đi khiến tôi học được nhiều điều, về những vùng đất mới, và quan trọng nhất là về cuộc sống của chính mình.

Read Article →

It’s 2 am, and I’m crying, again…

Did I miss my chance when you still loved me like in a surreal novel? Did I let your hot romance slip by without showing any appreciation for us, and now I have to pay my price? If I do, God, please please please please tell me how to fix it, how to bring him back. I don’t know what else to do. I really don’t. I already gave him everything I could offer. I changed myself for him. I already reached my limit. I couldn’t love or care for anyone more than that.
But it’s 2 am now, and I am still awake and crying, again…

Read Article →