RÚT VISA RA VÀ ĐI… THÁI LAN VÀ CAMPUCHIA

Huyền Chíp xách balo lên và đi, nhưng tôi thì không được “hào hùng” như vậy. Tôi phải rút thẻ ra, lên kế hoạch đến từng phút sao cho tận dụng được tối đa thời gian nghỉ phép. Hạn hẹp cả về thời gian và tài chính, nhưng chính những khó khăn, vật lộn trong quá trình chuẩn bị và đi khiến tôi học được nhiều điều, về những vùng đất mới, và quan trọng nhất là về cuộc sống của chính mình.

Read Article →

Why didn’t I stay in the U.S. ?

The moment I realized in your worst time, only family cared about you. The moment I realized no one loved you more than your family and nothing was more important than your family. The moment I realized everything in this country – all the friends I made, all the love I thought I had – was just an episode passing by in my life and did not mean anything anymore. The moment I realized what was real and eternal.
That was the moment I decided to go back home and nothing could change that.

Read Article →