MY ELEMENTS PART II

Mưa là những giọt lệ của trời đất, mưa là bài thơ rơi xuống từ trời cao.

Mưa thấm ướt mọi vật, mưa tưới đẫm tâm hồn tôi với những cảm xúc lẫn lộn.

Mưa vẫn cứ là mưa, trong suốt, dịu dàng, đỏng đảnh, đầy hờn dỗi.

Read Article →